Bahagian Pengakap

Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam terbuka kepada semua peringkat umur, tanpa mengira bangsa sesuai dengan tujuan, prinsip dan kaedah yang telah digariskan oleh Pengasas Pergerakan Pengakap Sedunia.

Pengakap Kelana

18 tahun sehingga 26 tahun

Pengakap Remaja

16 tahun sehingga 18 tahun

Pengakap Muda

11.5 tahun sehingga 15 tahun

Pengakap Tunas

7 tahun sehingga 11 tahun

VISI

Persekutuan Pengakap Brunei Darussalam menjelang 2024 dengan 5000 ahli, akan menjadi sebuah pergerakan belia yang innovative, celik teknologi, mesra alam, sebuah pergerakan belia yang utama dan stabil dari segi kewangan, menyediakan program belia yang menarik melalui pemimpin yang komited dan berwibawa dibantu dengan kemudahan yang lengkap dengan mendapat sokongan oleh pihak kerajaan dan pihak swasta.

MISI

Misi kepengakapan ialah memberi sumbangan kepada generasi muda melalui satu sistem nilai yang brasaskan kepada undang-undang pengakap, membantu membina dunia yang lebih baik, di mana penduduknya boleh berdikari sebagai individu serta dapat memainkan peranan yang berguna untuk masyarakat.

Terkini

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

#latepost

7 Ogos 2022, Persatuan Pengakap Daerah Temburong telah mengadakan Pertandingan Beyblade bertempat di Pusat Belia, Daerah Belait.

Hadir bagi menyampaikan hadiah kepada pemenang-pemenang ialah Pesuruhjaya Antarabangsa, Haji Abdul Manan bin Haji Abdul Latif.

Foto oleh Skip Sabtu Timbang dan Skip Suhardi

#bruneiscouts #temburongscouts #pengakap #pengakapbrunei #pengakap #scouts #scoutinginAPR #scouting
... See MoreSee Less

4 days ago

Sepanjang hampir 90 tahun pergerakan Pengakap di Negara Brunei Darussalam, Sebanyak 7 orang telah menjawat jawatan sebagai Ketua Pesuruhjaya Pengakap di PPNBD. Ketua Pesuruhjaya Pengakap yang pertama dan kedua, merupakan expatariat Inggeris yang bertugas di negara ini.

Seperti yang tercatat dalam Laporan Tahunan Negeri Brunei tahun 1949 (Brunei Annual Report), Ketua Pesuruhjaya Pertama yang dilantik adalah Pegawai Pendidikan Negeri. Ini merupakan detik bersejarah kerana Pesuruhjaya Negeri telah dilantik bagi Brunei Darussalam dan tercatat dalam Laporan Tahunan Negeri Brunei. Bermula dengan Ketua Pesuruhjaya Pengakap yang ketiga, jawatan berkenaan mula dijawat oleh anak tempatan.

Senarai Ketua-Ketua Pesuruhjaya PPNBD adalah seperti berikut :

1. Yang Mulia Awang James Pearce
2.Yang Dimuliakan Pehin Datu Derma Setia Dato Seri Paduka Awang P.A. Coates
3.Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Alikhan bin Abd Khan
4.Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Setia Raja Dato Seri Paduka Haji Awang Mohd. Ali bin Haji Mohd. Daud
5.Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Sani bin Pengiran Haji Ahmad
6.Yang Mulia Awang Haji Zainal Abidin bin Penghulu Haji Ibrahim
7.Yang Mulia Haji Awang Badar bin Haji Awang Ali

Semoga jasa dan bakti kepimpinan terdahulu akan terus dikenang dan diketahui oleh generasi yang akan datang.

Sumber gambar Ketua Pesuruhjaya Pertama, Kelima dan Keenam : Pusat Sejarah Brunei
Sumber gambar Ketua Pesuruhjaya Kedua : Woodsmoke
Sumber gambar Ketua Pesuruhjaya Ketiga : Pelita Brunei

©PPNBD Media Team 2022-PR Comm

#ppnbdroadto90years #bruneiscouts #pengakapbrunei #pengakap #scouts #scoutinginAPR #wosm
... See MoreSee Less

4 days ago
Sepanjang hampir 90 tahun pergerakan Pengakap di Negara Brunei Darussalam, Sebanyak 7 orang telah menjawat jawatan sebagai Ketua Pesuruhjaya Pengakap di PPNBD. Ketua Pesuruhjaya Pengakap yang pertama dan kedua, merupakan expatariat Inggeris yang bertugas di negara ini.

 Seperti yang tercatat dalam Laporan Tahunan Negeri Brunei tahun 1949 (Brunei Annual Report), Ketua Pesuruhjaya Pertama yang dilantik adalah Pegawai Pendidikan Negeri. Ini merupakan detik bersejarah kerana Pesuruhjaya Negeri telah dilantik bagi Brunei Darussalam dan tercatat dalam Laporan Tahunan Negeri Brunei.  Bermula dengan Ketua Pesuruhjaya Pengakap yang ketiga, jawatan berkenaan mula dijawat oleh anak tempatan.

Senarai Ketua-Ketua Pesuruhjaya PPNBD adalah seperti berikut :

1. Yang Mulia Awang James Pearce
2.Yang Dimuliakan Pehin Datu Derma Setia Dato Seri Paduka Awang P.A. Coates
3.Yang Mulia Dato Paduka Awang  Haji Alikhan bin Abd Khan
4.Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Setia Raja Dato Seri Paduka Haji Awang Mohd. Ali bin Haji Mohd. Daud
5.Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Sani bin Pengiran Haji Ahmad
6.Yang Mulia Awang Haji Zainal Abidin bin Penghulu Haji Ibrahim
7.Yang Mulia Haji Awang Badar bin Haji Awang Ali

Semoga jasa dan bakti kepimpinan terdahulu akan terus dikenang dan diketahui oleh generasi yang akan datang.

Sumber gambar Ketua Pesuruhjaya Pertama, Kelima dan Keenam : Pusat Sejarah Brunei
Sumber gambar Ketua Pesuruhjaya Kedua :  Woodsmoke
Sumber gambar Ketua Pesuruhjaya Ketiga : Pelita Brunei

©PPNBD Media Team 2022-PR Comm

#ppnbdroadto90years #bruneiscouts #pengakapbrunei #pengakap #scouts #scoutinginAPR #wosm

7 Ogos 2022, Persatuan Pengakap Daerah Tutong telah mengadakan Kursus Latihan Permulaan bagi Pemimpin dan Penolong Pemimpin Pengakap. Kursus diadakan di Pusat Belia Tutong.

#bruneiscouts #brunei #pengakap #pengakapbrunei #scouting #scouts #scoutleader #adultinscouting #leadertraining

Foto oleh Skipper Hj Sufian
... See MoreSee Less

1 week ago

7 Ogos 2022, Persatuan Pengakap Daerah Temburong mengadakan Pertandingan Beyblade bertempat di Pusat Belia, Daerah Temburong.

Hadir bagi menyampaikan hadiah kepada pemenang-pemenang ialah Pesuruhjaya Antarabangsa, SkipperHaji Abd Manan bin Haji Abdul Latif.

#brunei #bruneiscouts #pengakap #scouts #scoutinginAPR

Photo by Skipper Sabtu Timbang & Skipper Suhardi
... See MoreSee Less

1 week ago

Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam mengucapkan Selamat Ilal Hijrah 1444. Semoga amal ibadah yang dikerjakan sepanjang tahun yang lalu akan diterima oleh Allah dan mendapat berkat.

#bruneiscouts #brunei #pengakapkelanabrunei #bruneirovers #salammaalhijrah
... See MoreSee Less

3 weeks ago
Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam mengucapkan Selamat Ilal Hijrah 1444. Semoga amal ibadah yang dikerjakan sepanjang tahun yang lalu akan diterima oleh Allah dan mendapat berkat.

#bruneiscouts #brunei #pengakapkelanabrunei #bruneirovers #salammaalhijrah

Dalam memeriahkan lagi Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76 tahun ini, Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam (PPNBD) telah mengadakan persembahan Malam Pengakap Kesenian dan Kebudayaan di Pentas Perayaan, di Kawasan Lapang berhadapan Muzium Alat-alat Kebesaran Diraja, di ibu negara.

Persembahan bercorak kebudayaan dan kesenian itu merupakan sebahagian daripada aktiviti Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam bertujuan memberi peluang kepada Ahli-Ahli Pengakap Tunas , Pengakap Muda , Pengakap Remaja, Pengakap Kelana dan Ahli Pengakap Dewasa (Adult in Scouting) dalam menzahirkan rasa kasih sayang dan syukur atas kepimpinan yang adil lagi bijaksana Baginda Sultan dan juga bagi menonjolkan bakat-bakat dalam kebudayaan dan kesenian kepada orang ramai.

#hm76 #bruneirovers #bruneiscouts #Rovers #brunei #pengakap #pengakapkelanabrunei #scoutinginAPR

photo by Media Team PPNBD
... See MoreSee Less

3 weeks ago
Load more